14 november 2009

- söka - återfinna - förlora - söka - finna - glömma - känna igen - återvända -
”Verkligheten är råmaterialet, språket kommer att bli mitt sätt att söka efter den – och inte finna den. Men det är genom att söka och inte finna som det jag inte kände föds, och som jag genast känner igen. Språket är min mänskliga ansträngning. Ödet tvingar mig att söka och ödet får mig att återvända med tomma händer. Men – jag återvänder med det outsägliga.”

Clarice Lispector”På slätten där jag irrade fann mig Monelle och tog mig vid handen. –Förvånas icke, sade hon, det är jag och det är inte jag; Du skall återfinna mig igen och du skall förlora mig; Ytterligare en gång skall jag vara hos eder, ty få män har sett mig och ingen har förstått mig; Och du skall glömma mig och du skall känna igen mig och du skall glömma mig.

Och vidare sade Monelle: Jag skall tala med dig om de små prostituerade, och du skall lära känna begynnelsen.”

Marcel Schwob

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar