5 oktober 2009

beach buggy love"Ofrivillig orgasm under tvättning av personbilar. Forskning visar på en ökande förekomst av sexuell klimax bland personer sysselsatta med att tvätta sina bilar. I många fall förblev personen omedveten om sperman som ejakulerats över den polerade lacken och klagade för sin maka över fåglar. Ett isolerat fall som rapporterades till en psykiatrisk eftervårdsklinik involverade det första bevisade sexualumgänget med ett avgasrör. Man tror att akten var medveten. Konsultationer med tillverkarna har lett till förändringar i design och utstyrsel av bilarnas bakre partier för att neutralisera dessa erogena zoner eller, om möjligt, överföra dem till mer socialt acceptabla områden inne i passagerarutrymmet. Ratten och instrumentbrädan har valts som lämpliga fokus för sexuell upphetsning."

J G Ballard, ur Skändlighetsutställningen

1 kommentar: