20 oktober 2009

perversionens genealogi

agneta hammar om 10 år
agneta hammar om 20 år
agneta hammar om 30 år
"Varför den perverse utför sina handlingar så tvångsmässigt: han är direkt utsatt för denna stora vilja som tycks komma utifrån. Det är underkastelsen som skapar de ritualer som alltid omger perversionen. För yttervärlden verkar det som om den perverse själv uppfunnit reglerna för ritualen. Men den perverse är mer objekt än subjekt."

[...]

"Perversionens genealogi leder oss till det infantila livet, där självbevarelsedriften ännu inte riktigt utvecklats. Det är detta som är perversionens utmaning, att den inte bara spräcker civilisationens normer för hur vi ska uttrycka vår sexualitet, utan också vår allmänna uppfattning om att det sexuella begäret och dödsriften skulle vara varandras absoluta motsatser."

Ur Ensam och pervers av Sara Arrhenius och Cecilia Sjöholm

...

Olimpia:
Jag vet inte vad pervers innebär.
Vax: Du är en katt.
Olimpia: Du är en docka.
Vax: Det är perverst att leva.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar