23 oktober 2009

nya höjder
AVFÄRD

"Sett nog. Synen har mötts i alla vindar.
Haft nog. Städernas sorl, på kvällen, och i solskenet, och
alltid.
Förstått nog. Livets rastplatser. - O Sorl och Syner!
Avfärd i ny tillgivenhet och nya ljud."

Arthur Rimbaud

1 kommentar: