21 juli 2009

hundstjärnan sirius i saturnus ringar (gult är skönt)
Jag köpte den röda blomman -
Nu silar dess tre gälar den unkna luf-
ten ren, rik, god och klar. Ur sprötens
svarta vekar står rytande pollenlågor.
Klaffarna sluts, en sinnrik gom -
Jag är åter stark och befriad.
Världen förtydligas i den söta, murkna
rötmånadsluften.
Tingen nitas fast.
Man fokuseras!
Jag spänner av mig min mörka frakt,
känsel och kön, och blommans röda hör-
sel eldar rummet, andas upp mig ur hjär-
tats brunn.
Allt är åter förtäring och mättnad.
Snart är du här.

Mare Kandre, ur Bebådelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar