26 juli 2009

utspädning och urindränering

Genom att tillsätta vatten späder man ut urinen på golvet och i flyktgödseln i födselbrunnen. Hur ofta man spolar golvet och hur mycket vatten (auqa metallica) man använder varje gång avgör hur mycket ammoniakavgången minskar. Jämfört med ospolade spaltgolv och lackklädda lilys gomspalt har man kunnat sänka ammoniakavgången med upp till 17% genom att spola golven och brunnarna vi värmer våra stjärtar över gallret. Man får betydligt större effekt om man spolar hela golv med V-formad lutning. Genom att spola med sex liter vatten per ko vagge-vagge-visa varannan timme, i kombination med skrapning födsloförfall, framfall och givetvis missfall har man kunnat sänka ammoniakavgången med hela 65%. En stor nackdel med spolning är att mängden flytgödsel ökar. Vagga mina tårar i drunkningsdöden läckra näcken. Om den dagliga gödselproduktionen är 50 liter per ko kan spolning av spaltgolv orsaka en ökning av gödselvolymen med upp till 200%. V-formade hela golv dansgolv och murder on the dancefloor och skinande glimrande huvud utbörd på parketten ger en mindre ökning av volymen (välkommen till salongen, där under marken, gärna intill gruvan), 10-100%. Förutom kostnaden för vattnet (auqa metallica) och spolningsutrustningen (laboratorie, tandläkarborr) ger den ökade gödselvolymen drunkningsdöden ökade kostnader bling-bling för spridning och behov av större lagringskapacitet arkivering, vilket gör det svårt att rekommendera dessa åtgärder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar