13 september 2009

the color of pomegranates

drunkningar i teatrala scenerier och ceremonier: ritualerna lindrar. klädesdräkterna väcker lust. förutom matematiken hos Sidl har hjärnan följt meditativa strömmar av skönhet, av eviga arketyper hos Sayat Nova: ur-mor, ur-far, den gamla dvärgmannen, den eviga ynglingen, kortleksdrottningen, skuggan, anima, animus, poesins och drömmens språk, det självbedrägliga lugnet som gestaltas i dessa ansikten - alla dessa inneboende mönster, alla dessa roller som utför skådespel i våra medvetanden, som manifesteras i vårt inre och som vi genom ritualer försöker frambesvärja, som vi genom excorsism försöker tränga ut.

vaxflickan är någon som sköljts in på land. vågskvalpet fortfarande inuti. vaxflickan är någon som grävdes upp ur jorden. mull fortfarande i munnen. vaxflickan någon som ramlade ner från himlen. yrseln fortfarande det dominerande. vaxflickan någon som steg upp ur elden. så många delar bortsmälta, skelettet förkolnat, håret avsvett.
collagen av sergei parajanov (regissören till the color of pomegranates)

...

Nu: knacka på hos grannfrun. Har ärenden att uträtta. Förberedelser för den nya dagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar