22 augusti 2009

en manisk fest för festliga manier - ett manifest för ett nytt litterärt decennium

Jag lovar härmed att:

1. Skriva en bok (vare sig det är under pseudonym eller inte - det spelar ingen roll), om en ung shoppande kvinna i storstadsmiljö upptagen av kärleksaffärer och märkesvaror och som dör en mystisk död. Därmed måste en kommisarie eller journalist lösa mordgåtan på Öland eller Gotland eller i Skåne, Bohuslän, Närke, Västergötland, Östergötland, Uppland, Sörmland eller vilket svenskt landskap som helst.

2. Denna bok (se punkt 1) som är influerad av poesi, ska inte ha som största drivkraft att nå ut till största möjliga läsekrets.

3. Skönlitteratur ska exploatera människors livshistorier, erfarenheter, tankar och kroppar. Vad ska den annars exploatera? Verklighet blir fiktion - verkligheten går ändå inte att återgestalta. Jag tänker inte låta Elis Schröderheim, Hinke Bergegren, drottning Hedvig Eleonora, Erik Gustaf Geijer, Maria Christina Kiellström och alla andra döda få vila i frid. Mitt kall är att återuppväcka dessa döda, att få dem att vända sig i sina gravar, att få dem spela kort tillsammans med mig och Olimpia på Godset.

4. Berättandet, miljöskildringen och karaktärsgestaltningen ska underordna sig stilen och formen. Detta för att jag litar på mina läsare. Denna min romans sidor ska förpackas onumrerade och osorterade i en pappkartong och endast bestå av en etthundra sidor lång mening. Detta för att jag litar på mina läsare.

5. Skönlitteratur är självbiografi är dagbok. Punkt slut.

6. Min roman ska slakta orden i en maskin, ska erhålla ordvitsar för alla och envar och ingen. Det ska vara fyndigt och charmerande.

7. Journalistik är visst skönlitteratur (se Bernstein). Men det är synd att det är så få journalister och kritiker som fattat det.

8. Eftersom verkligheten aldrig går att gestalta så får man visst syssla med spekulationer, skvaller, attacker och sensationsmakeri. I alla lägen är det bara en själv (författaren) som riskerar något med det.

9. Jag lovar att stänga in mig här på Godset för evigt.

10. Jag lovar att på heder och samvete gå vilse i den skönlitterära världen. Det är en plikt för alla och envar att göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar