18 maj 2009

ashes to ashes dust to dust

"Denna föda föder oss. Denna svältkost sväljer vi. Detta klet håller oss samman. Av detta äckel blir vi till."

Katarina Frostenson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar