25 maj 2009

om att teckna sina landskap

"Om jag skriver ner det jag känner är det för att jag på det sättet dämpar febern av att känna. Det som jag bekänner betyder ingenting, ty ingenting har någon betydelse. Jag gör landskap av det som jag känner."

Fernando Pessoa, ur Orons bok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar